Is jouw kind te zwaar? ABEL biedt begeleiding specifiek gericht op kinderen, van alle leeftijden. Of het nu gaat om een algehele voedingscheck, behandeling of preventie van een probleem met gewicht: bij ABEL vind je altijd een passende aanpak! Een uitgebreid begeleidingstraject ziet er als volgt uit:

Kennismakingsgesprek | 15 tot 30 minuten

Het kennismakingsgesprek is bij hele jonge kinderen in eerste instantie met de ouder(s)/verzorger(s) en kan telefonisch. Tijdens dit gesprek wordt er uitgelegd wat de gewichtsconsulente voor jou of je kind(eren) kan betekenen, aan de hand van jouw vragen. Op basis hiervan kun je beslissen om bij ABEL de begeleiding te starten. Het intakegesprek kan direct ingepland worden.


Intake / eerste consult | 60 tot 90 minuten

Ook dit gesprek kan met alleen de ouders of met ouder en kind, afhankelijk van de behoefte. Hier worden de persoonsgegevens, de motivatie en de verwachtingen van het begeleidingstraject genoteerd. Het huidige eet- en beweegpatroon wordt besproken aan de hand van een vragenformulier. In overleg wordt er een eet- en beweegdagboek meegegeven waarin er gedurende een week bijgehouden wordt wat er gegeten, gedronken en bewogen wordt. Er wordt tijdens dit gesprek de tijd genomen om productinformatie te verstrekken en informatie over de dagelijks aanbevolen hoeveelheden voor kinderen mee te geven. Tot slot worden de behandeldoelen vastgesteld.


Tweede consult | 30 minuten

Het eerste consult begint met een eventuele kennismaking met het kind, indien dit nog niet gebeurd is. Jij of jouw kind krijgt (afhankelijk van de leeftijd) uitleg over het lichaam, voeding en beweging. Gewicht en lengte worden gemeten en bij kinderen tot 2 jaar in de groeicurve geplaatst. Vanaf 2 jaar wordt de BMI berekend. Indien van toepassing wordt het eet- en beweegdagboek doorgenomen. Aan de hand van het vragenformulier, het eventuele eet- en beweegdagboek en de behandeldoelen wordt er een voedingsadvies op maat meegegeven. Dit advies zal zoveel mogelijk passen bij de persoonlijke situatie en leefstijl, zoals sport of schoolactiviteiten.


Vervolgconsulten | 30 minuten

Bij alle vervolgconsulten wordt er gewogen en is er tijd voor vragen. Er wordt gekeken in hoeverre de doelen behaald worden of waar indien nodig bijgestuurd moet worden.

‘Jong geleerd is oud gedaan.’