Voor scholen

Rekenen, Nederlands, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis, ze komen allemaal aan bod in het basisonderwijs. Belangrijk en onmisbaar, een goede voorbereiding op de toekomst. Maar hoe zorg je het beste voor je eigen lijf? ABEL is van mening dat ook lessen over voeding essentieel zijn, zeker in onze huidige maatschappij. We leven in een wereld waar voeding in overvloed aanwezig is en supermarkten voor iedereen toegankelijk zijn, elke dag weer. Met bijvoorbeeld een toenemend aanbod aan suikerrijke tussendoortjes, groeit het aantal kinderen met overgewicht gestaag. Eén op de zeven kinderen heeft overgewicht (cijfers 2018) en inmiddels wordt diabetes zelfs ten onrechte ‘ouderdomssuiker’ genoemd. Voor ouders een ontzettend lastige opgave om altijd maar de gezonde keuze te maken
voor hun kind(eren). Het vraagt om enorme discipline en het stellen van grenzen. Kennis bij de ouders én bij de kinderen zélf is hierin de sleutel!